Home » Bảo Hành Modem FPT

Bảo Hành Modem FPT

Các khách hàng đăng ký lắp mạng fpt trong quá trình sử dụng nếu có sự cố chủ quan dẫn đến hư hỏng thiết bị xin vui lòng đến các quầy giao dịch gần nhất để mua thiết bị mới hoăc bảo hành modem fpt .

Tài liệu này dùng để Mô tả hướng dẫn chi tiết từng trường hợp trong Phụ lục chính sách chăm sóc khách hàng, từ mục PL1.x đến PL5.x.

Lưu ý: Phiên bản 1.8 của Tài liệu này được xây dựng cho Chính sách áp dụng từ tháng 05.2013

bảo hành modem fpt
bảo hành modem fpt

PL1: Chính sách bảo hàn modem FPT , ưu đãi thiết bị cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân lắp mạng fpt

1.1  :Chính sách bảo hành –  Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ FTTH (bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân):

Thủ tục:

 •  Doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)
 • Cá nhân : CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có)
 • Khách hàng mang thiết bị cần bảo hành đến nộp lại FPT
 • Phạm vi: Cho mượn thiết bị và đảm bảo về chất lượng của thiết bị trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Đối với khách hàng doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ ADSL:
 • Thủ tục: CMND chủ hợp đồng/ hộ chiếu của người nước ngoài & hợp đồng (nếu có)

Phạm vi:

 • Bảo hành do lỗi nhà sản xuất thiết bị, thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
 • Đối với nguyên nhân thiết bị bị sét đánh do nhà cung cấp xác định, khách hàng sẽ được đổi thiết bị tương đương. Việc đổi thiết bị tương đương không quá 2 lần/năm đối với mỗi khách hàng

1.2     Đổi thay thế, nâng cấp thiết bị FPT

Thủ tục:

 • Doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)
 • Cá nhân : CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có)
 • Khách hàng mang thiết bị cần đổi, nâng cấp đến văn phòng FPT

Nội dung:

Với khách hàng doanh nghiệp:

 • Bán với giá niêm yết

  Với khách hàng cá nhân đang dùng mạng fpt

 • Nếu khách hàng nộp lại thiết bị cũ cho FPT, khách hàng được đổi  thiết bị và đặt cọc số tiền tương đương với giá ưu đãi được hưởng phần tiền khấu trừ hàng tháng vào cước sử dụng internet
 • Nếu khách hàng không nộp lại thiết bị cũ cho FPT, khách hàng được đổi thiết bị và đặt cọc số tiền tương đương với giá niêm yết và được hưởng phần tiền khấu trừ hàng tháng vào cước sử dụng internet

1.3 Điều kiện bảo hành, đổi thay thế, nâng cấp thiết bị

 • Thiết bị được thu hồi phải là thiết bị do FPT Telecom cung cấp
 • Có thông tin MAC Address trùng với ghi nhận trên hệ thống FPT Telecom
 • Chấp nhận thiết bị đã hư hỏng
 • Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng hoặc hết thời gian cam kết theo hợp đồng đã ký (tùy theo điều kiện nào đến sau)
 • Khách hàng hủy dịch vụ trước cam kết phải hoàn trả lại thiết bị hoặc bồi thường tương đương với giá ưu đãi

Lưu ý:

 • Chính sách không áp dụng cho Settop box và FPT play HD
 • FPT thu hồi thiết bị FPT cung cấp nếu khách hàng không tiếp tục sử dụng dịch vụ
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ dịch vụ cáp đồng đang được mượn thiết bị và mua đổi modem ưu đãi sẽ được bảo hành trong phạm vi 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
 • Mỗi khách hàng chỉ được ưu đãi đổi thay thế nâng cấp thiết bị 01 lần/năm
 • ác trường hợp đặc biệt khác phải có đề xuất của BGĐ CN hoặc TT CSKH

1.4 Đổi thiết bị (các trường hợp đặc biệt)

Áp dụng trong các trường hợp sau:

 1. Khách hàng muốn đổi sang modem wifi 1 cổng đã qua sử dụng
 2. Khách hàng mới nghiệm thu hòa mạng/nâng cấp ADSL++, VDSL trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu hòa mạng/nâng cấp bàn giao thiết bị thành công.

 Thủ tục cần thiết:

 •  CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có)
 •  Khách hàng phải mang đầy đủ thiết bị lên văn phòng giao dịch của FPT
 •   FPT thu hồi thiết bị cũ, thiết bị này phải trùng MAC với số MAC online trên hợp đồng của khách hàng.

1.4.1 Đổi sang modem wifi 1 cổng đã qua sử dụng

 •  FPT  phải còn thiết bị modem wifi 1 port đã qua sử dụng
 • Khác hàng đang sử dụng đường truyền mạng của FPT
Thiết bị của khách hàng Phí đổi thiết bị
Modem cũ của khách hàng có giá trị thấp hơn modem wifi 1 cổng 50,000
Modem cũ của khách hàng có giá trị cao hơn modem wifi 1 cổng Miễn phí
Khách hàng đang trả trước 6 tháng, 12 tháng Miễn phí

Lưu ý:

 • Mỗi khách hàng chỉ được đổi thiết bị một lần.
 • Bảo hành tính theo thời gian còn lại của thiết bị cũ

1.4.2 Khách hàng mới hòa mạng/nâng cấp ADSL++, VDSL

Điều kiện áp dụng:

 •  Khách hàng mới ký nghiệm thu hòa mạng/nâng cấp trong vòng 07 ngày có nhu cầu đổi lấy thiết bị khác
 • Khách hàng sẽ được đổi thiết bị dựa trên chính sách bán mới hoặc nâng cấp do BDD ban hành.

Lưu ý: 

 • Nếu vấn đề phát sinh do chủ quan phía khách hàng thì ngoài phí chênh lệch cần thiết, khách hàng phải đóng thêm 50,000 VNĐ
 • Thiết bị đổi là thiết bị mới
Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *