Home » mạng internet trên thế giới » BSNL Ấn Độ nâng cấp băng thông lên 512Kb

BSNL Ấn Độ nâng cấp băng thông lên 512Kb

BSNL Ấn độ đã quyết định nâng cấp băng thông FUP internet từ 256Kbps đến 512Kbps

Trong kế hoạch và xa hơn nữa bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 ở tất cả các thuê báo của BSNL sẽ được nâng cấp tốc độ giới hạn của nó FUP từ 256Kbps đến 512Kbps

Được sử dụng rộng rãi nhiều BSNL kế hoạch BBG Combo ULD kế hoạch 1800 mà thường sử dụng để cung cấp 2Mbps đến 40GB và 256 Kbps ngoài sẽ cung cấp theo kế hoạch băng thông sửa đổi sẽ đến với 2Mbps đến 40GB và 512Kbps xa hơn nữa.

Như của bây giờ BSNL sẽ được nâng cấp giới hạn tốc độ của nó vượt ra ngoài FUP vào kế hoạch dưới đây sau.

BSNL kế hoạch băng thông rộng với sửa đổi FUP Giới hạn tốc độ Để 512Kbps

1. BB Trang chủ ULD 525
2. BB Trang chủ Combo ULD 650
3. BB Trang chủ Combo ULD 1800
4. BBG Combo ULD 2250
5. BB CSC ULD 999
6. Flexi chung Combo Kế hoạch 500
7. Flexi chung Combo Kế hoạch 750
8. Kế hoạch Flexi chung Combo 1000
9. Kế hoạch Flexi chung Combo 1250
Kế hoạch 10.Flexi chung Combo 1500
11.BB Trang chủ ULD 540 CS23 (Trong BLR TD)
BSNL mới sửa đổi FUP 512 Kbps chi tiết kế hoạch

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *