Home » Hỏi Đáp Dịch Vụ Cáp Quang FPT » Điện thoại không kết nối được mạng wifi FPT cáp quang

Điện thoại không kết nối được mạng wifi FPT cáp quang

Android bị lỗi kết nối wifi , khi tôi bật 2 máy lên tìm wifi cùng 1 lúc thì 1 máy kết nối được và máy kia thì lặp đi lặp lại quá trình kết nối wifi , và đã thử ngược lại lên cũng bị , nhưng khi dùng 2 máy khác nhau thì có thể kết nối được , đã thay đổi địa chỉ IP nhiều lần nhưng vẫn bị vậy , tôi mong sự trợ giúp …

Vì bạn không có hình ảnh nên chúng tôi không trả lời chính xác được. Nhưng dựa theo đặc điểm thì có thể điện thoại của bạn đã nhớ mạng wifi cũ vào bộ nhớ đệm. Bạn vào kết nối wifi và chọn quên mạng wifi rồi sau đó kết nối lại là được. Hoặc reset toàn bộ cài đặt.

kết nối mạng wifi
kết nối mạng wifi
Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *