Home » Bảng Tin FPT » Gen FPT bí ẩn thành công FPT phần 1

Gen FPT bí ẩn thành công FPT phần 1

Khi 13 nhà khoa học tụ họp với nhau để lập ra công ty FPT vào năm 1988, họ không hề biết rằng, 15 năm sau, cái công ty không vốn liếng, không trụ sở đó sẽ trở thành một tập đoàn CNTT lớn nhất Việt Nam.FPT QUYỀN NĂNG THÀNH CÔNG VÀ TRƯỜNG TỒN

Mỗi người thành công đều nhờ một bí quyết nào đó, nhưng chỉ những người thành công lâu dài mới biết bí quyết đó là gì

Dù cũng phải vượt qua nhiều đá ghềnh gió chướng, nhưng chuyến hải hành của con tầu FPT có thể coi là thuận buồn xuôi gió. Nó liên tục tiến lên phía trước và để đến thời điểm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, FPT đã trở thành một tập đoàn hùng mạnh với doanh số trên 200 triệu USD, đội ngũ hơn 1500 cán bộ, đứng đầu quốc gia trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng của ngành CNTT như phần mềm xuất khẩu, tích hợp hệ thống, phân phối thiết bị tin học, đào tạo lập trình viên, dịch vụ internet, báo điện tử, điện thoại di động, máy tính thương hiệu Việt Nam…

Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là, tại sao chúng ta tiếp tục tiến lên còn những công ty, có thời hùng mạnh hơn chúng ta, từ lâu đã dừng lại? Phải chăng có một quyền năng thành công bí mật?

Screen Shot 2013 06 01 at 11.08.48 AM Gen FPT   Nguyên lý trường tồn nổi tiếng của FPT ( P1)

Sau tổng kết 10 năm công nghệ FPT, chúng ta đã đặt nhiệm vụ 10 năm toàn cầu hoá FPT. Chúng ta mong muốn trí tuệ Việt nam vươn ra thế giới, mong muốn một Việt nam có vị trí trong nền kinh tế số toàn cầu. Chúng ta mong muốn FPT không chỉ vị trí số 1 ở trong nước mà còn vị trí số 1 trong khu vực.

Chúng ta mong muốn không chỉ FPT phát triển, mà còn mong muốn người FPT có điều kiện để phát huy tài năng và sống hạnh phúc trong môi trường văn hóa FPT.

Trường tồn là mục tiêu tối thượng trong thiên nhiên và xã hội. Vì vậy, chúng ta mong ước những việc chúng ta đã và đang làm không chỉ tạo ra một FPT thành công vượt trội, mà quan trọng hơn nhiều, là còn đặt nền móng cho một FPT trường tồn cùng thời gian. Vậy nền móng nào cho sự trường tồn của FPT? Và xây nó như thế nào?

Để trả lời những câu hỏi trên chúng ta đã trăn trở và thảo luận. Chúng ta tìm câu trả lời trong thực tiễn hoạt động phong phú của mình và trong các dịp tổng kết đại lễ hội 5 năm, 10 năm, 13 năm. Chúng ta đã làm việc quên mình và sáng tạo không ngừng. Bên cạnh các thành tích kinh doanh, chúng ta đã đúc kết và sáng tạo nhiều lí luận về quản trị như: Nghệ thuật chiến tranh nhân dân áp dụng vào quản trị kinh doanh, con người là sức mạnh cốt lõi của FPT, Leadership building,… Chúng ta đã học hỏi kinh nghiệm của các tập đoàn hàng đầu thế giới như IBM, HP, Microsoft, GE,… Đồng thời chúng ta nghiên cứu công trình của các học giả hàng đầu thế giới về quản trị kinh doanh và văn hoá công ty.

Vào dịp Đại lễ hội 15 năm FPT, chúng ta tin tưởng rằng câu trả lời cho các câu hỏi trên chính là bộ Gen FPT. Nói cách khác, bộ Gen FPT là nguyên nhân sâu xa của những thành công vượt trội trong suốt 15 năm qua và đồng thời là cơ sở nền tảng cho một FPT thành công toàn cầu, một FPT trường tồn. Bài viết này nhằm trình bày cấu trúc và nội dung căn bản của bộ Gen FPT, làm cơ sở cho sự thảo luận, bổ sung, đóng góp của mỗi thành viên FPT.

Đây là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng sâu sắc đến thành công tiếp theo và sự trường tồn của FPT. Đây không thể là duy ý chí của một người hay một nhóm nhỏ người mà phải là sự thống nhất của tuyệt đại đa số thành viên FPT, phản ánh trung thực và đầy đủ thực tiễn FPT. Vì vậy, sự tham gia của mỗi thành viên FPT là tuyệt đối cần thiết.

Bài viết này do một tập thể tác giả thực hiện với nguyên tắc tôn trọng phong cách cá nhân, chúng tôi rất mong các bạn đọc FPT lượng thứ và chấp nhận tính STC của bài viết.!

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *