Home » Gia Hạn Khuyễn Mại FPT

Gia Hạn Khuyễn Mại FPT

Gia Hạn Khuyễn Mại

 Chính sách dành cho khách hàng cũ hết hạn khuyến mãi/trả trước. Gia hạn khuyễn mãi lắp mạng fpt khi hết thời gian được hưởng 12 tháng.

gia hạn khuyến mại mạng internet fpt
gia hạn khuyến mại mạng internet fpt

 

  •  Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ ADSL, tham gia trả trước
  1. Trả trước 06 tháng: Giảm 5 % trên tổng số tiền phải thanh toán
  2.  Trả trước 12 tháng: Giảm 10 % trên tổng số tiền phải thanh toán hoặc khách hàng được khuyến mại thêm tháng 13 nếu trả đủ tiền

Lưu ý: Giá cước trả trước bằng giá được hưởng theo chương trình khuyến mại hiện tại đang áp dụng cho khách hàng ký mới

  •  Đối với khách hàng cũ hết hạn khuyến mãi:  Được hưởng khuyến mãi như khách hàng ký mới tại thời điểm đó
  • Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng chuyển đổi  hình thức trả phí thuê bao theo lưu lượng sang trọn gói
  1.  Cùng gói: Giảm phí thuê bao 50.000VNĐ/tháng trong thời gian cam kết (ưu đãi tối đa 24 tháng)
  2.  Gói cao hơn: Giảm phí thuê bao 80.000VNĐ/tháng trong thời gian cam kết (ưu đãi tối đa 24 tháng)Thủ tục đăng ký hưởng ưu đãi theo 4.2; 4.3:
  3.  Doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)
  4. Cá nhân : CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có)
  5. Trong trường hợp khách hàng thiếu CMND, giấy giới thiệu, có thể xuất trình 02 hóa đơn cước gần nhất.
Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *