Home » Thủ Thuật Interet » Hướng dẫn dò pass internet wifi các điểm công cộng

Hướng dẫn dò pass internet wifi các điểm công cộng

Hướng dẫn dò pass wifi tại các điểm công cộng bằng app wifi chùa

Dò pass wifi bằng app WIFI Chùa. Đây là một công cụ rất hay được phát triển bởi Bằng Nguyễn. Ứng dụng có thể chạy trên hệ điều hành Adnroi và IOS. Chúng ta cần phải có tài khoản đăng ký để dowload về. Công cụ dò pass wifi được phát hành miễn phí.

Bước 1: Dowload pass dò pass wifi

Đăng nhập và dowload:

dowload ứng dụng dò pass wifi
dowload ứng dụng dò pass wifi

Bước 2: Chia sẻ ứng dụng dò pass wifi chùa

chia sẻ ứng dụng dò pass wifi chùa
chia sẻ ứng dụng dò pass wifi chùa
Đây là công cụ dò pass wifi và app được tự dộng cập nhật theo từng địa điểm do người dùng chia sẻ.
Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *