Home » Viễn Thông & Công Nghệ » Số liệu mạng internet toàn cầu năm 2017

Số liệu mạng internet toàn cầu năm 2017

Số liệu người dùng internet trên toàn thế giới năm 2017

Theo báo cáo mới nhất về số liệu người dùng mạng internet trên toàn cầu năm 2017 thì Châu Á chiếm số lượng đông nhất với gần 50% chiếm gần 1 nửa trên toàn thế giới. Tiếp theo đó là châu âu với số người sủ dụng là 17%

số liệu người sử dụng mạng internet trên toàn thế giới 2017
số liệu người sử dụng mạng internet trên toàn thế giới 2017

Tiếp theo đó tốc độ mạng internet trên toàn cầu cũng được cải thiện rất đáng kể

tốc độ phát triển băng thông internet
tốc độ phát triển băng thông internet

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *