Home » Thay Đổi Dịch Vụ – Gói Cước

Thay Đổi Dịch Vụ – Gói Cước

Chính sách chuyển đổi nội dung hợp đồng lắp mạng fpt

Thủ tục khi thay đổi với các khách đang lắp mạng fpt

 • Doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có)
 • Cá nhân : CMND chủ hợp đồng/hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có)
thủ tục thay đổi dịch vụ gói cước fpt
thủ tục thay đổi dịch vụ gói cước fpt

3.1. Trong cùng loại dịch vụ lắp mạng fpt: ADSL, Triple, VDSL, FTTH, ADSL++

Mục Nội dung Chính sách áp dụng
1 Chuyển gói dịch vụ từ gói có phí thuê bao hàng tháng thấp lên gói có phí thuê bao hàng tháng cao hơn
 • Miễn phí chuyển dịch vụ
 • Hưởng giá khuyến mại tương tự gói dịch vụ đăng ký mới tại thời điểm chuyển đổi
2 Chuyển gói dịch vụ từ gói có phí thuê bao  hàng tháng cao hơn xuống gói có phí thuê bao hàng tháng thấp hơn
 • Phí chuyển đổi dịch vụ FTTH: 300.000 VNĐ
 • Phí chuyển đổi dịch vụ xDSL: 100.000 VNĐ
 • Hưởng giá khuyến mại tương tự gói dịch vụ đăng ký mới tại thời điểm chuyển đổi

3.2. Chuyển đổi nội dung hợp đồng khác loại dịch vụ lắp mạng của FPT  (ADSL, VDSL, Triple, ADSL++, FTTH):

Kết hợp cùng chính sách upgrade/downgrade của Trung tâm Phát triển kinh doanh lắp mạng fpt tại thời điểm chuyển đổi

Chính sách giá cước và phí hòa mạng: Áp dụng theo chương trình bán hàng tại thời điểm khách hàng làm thủ tục chuyển đổi

Mục Nội dung Chính sách áp dụng
1 Nâng cấp từ ADSL sang VDSL/ADSL++, từ gói có phí thuê bao hàng tháng thấp lên gói có phí thuê bao hàng tháng cao hơn
 • Khách hàng được cho mượn thiết bị, đóng phí chênh lệch thiết bị theo mức phí ưu đãi được quy định tại PL2 và hưởng giá khuyến mại tương tự đăng ký mới tại thời điểm nâng cấp
 • Mua STB theo giá ưu đãi
 • Thu hồi modem cũ
2 Nâng cấp từ ADSL sang VDSL/ADSL++,  từ gói có phí thuê bao hàng tháng cao xuống gói có phí thuê bao hàng tháng thấp hơn
 • Khách hàng được cho mượn thiết bị, đóng phí chênh thiết bị lệch theo mức phí ưu đãi được quy định tại PL2 và hưởng giá khuyến mại tương tự đăng ký mới tại thời điểm nâng cấp
 • Mua STB theo giá ưu đãi
 • Thu hồi modem cũ
3 Chuyển đổi từ VDSL, Triple, ADSL ++  sang ADSL
 • Hưởng giá khuyến mại tương tự đăng ký mới tại thời điểm chuyển đổi
 • Thu hồi thiết bị cũ (modem iVoice, modem VDSL, STB…) và được cho mượn modem ADSL
 • Phí chuyển đổi: 100.000 VNĐ

Trường hợp không thể thu hồi modem : Khách hàng nộp tiền thiết bị theo giá ưu đãi

Share Button
Content Protection by DMCA.com

One comment

 1. Hiện tại gia đình mình sử dụng gói cước Mega You , nay mình muốn chuyển xuống gói cước dung lượng thấp hơn, vui lòng cho thông tin các gói cước thấp hơn để mình tham khảo dc không ? Chi phí thay đổi dịch vụ là 100k phải không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *