Home » Bảng Tin FPT » Triết lý Fractal trong Gen FPT phần 4

Triết lý Fractal trong Gen FPT phần 4

Triết lý Fractal trong Gen FPT là quy luật về cấu trúc hệ thống bao trùm trong tự nhiên và xã hội.

Triết lý Fractal trong Gen FPT

Cầm một chiếc lá soi lên nắng chúng ta sẽ thấy gân lá hình fractal. Nhìn tổng thể chúng ta thấy các gân lá phụ chạy từ gân lá chính. Nhìn kỹ gân lá phụ, ta lại thấy các gân lá nhỏ hơn chạy từ các gân lá phụ một cách tương tự. Cứ thế mà hình thành nên lưới gân lá. Đó chính là hình fractal gân lá. Nói đơn giản thì Fractal là kiểu cấu trúc hệ thống mà ở các tiểu hệ, ở mức chi tiết hơn, ta lại tìm thấy sự nhất quán của hệ thống trong biến đổi. Cấu trúc phân tử có sự đồng dạng fractal với hệ mặt trời. Hình các dãy núi cũng là fractal, bờ biển cũng hình fractal. Các hạt xốp nhỏ bỏ ngẫu nhiên trên mặt nước tĩnh sẽ liên kết theo hình fractal.

  • Nghệ thuật chiến tranh nhân dân cũng theo hình fractal. Tổ chức quân đội cũng theo  fractal.
  • Chính vì vậy mà chúng ta sử dụng fractal như triết lý cốt lõi FPT trong cấu trúc hệ thống.
  • Trong bài “nghệ thuật chiến tranh nhân dân áp dụng trong quản trị kinh doanh”, chúng ta đã đưa ra đồ hình Fractal và khẩu quyết Fractal:
–      Cốt lõi đơn giản,
–      Cấu trúc nhất quán,
–      Biến hoá khôn lường,
–      Tráng lệ,
triết lý Fractal trong Gen FPT
triết lý Fractal trong Gen FPT

Triết lý cốt lõi về cấu trúc hệ thống Fractal là một phương pháp tư duy hùng mạnh. Nó giúp ta khi tổ chức đúng một nơi có thể được tổ chức đúng nhiều nơi, tìm ra quy trình tốt trong một việc có thể hiểu quy trình tốt cho nhiều việc, thành công ở một nơi có thể nhân ra nhiều nơi. Và ngược lại, ở đâu trong tổ chức, công việc,… chúng ta chưa tìm ra được Fractal, ở đó có thể có những bất ổn tiềm ẩn.

Chúng ta đặc biệt lưu ý việc áp dụng nhất quán Fractal trong việc triển khai Leadership Building tại các cấp. Triết lý này còn giúp đảm bảo tính thống nhất hệ thống FPT, nhất quán trong mục tiêu, chiến lược phát triển, trong tổ chức bộ máy, trong công tác đào tạo cán bộ, …

Cán bộ ngành dọc về tài chính, nhân sự, chất lượng, đoàn,… là một ví dụ Fractal về tổ chức. Tuy cùng chịu trách nhiệm quản lý trong một lĩnh vực (tính nhất quán Fractal), nhưng ở các cấp tổ chức khác nhau thì quy mô, tính chất, mức độ kiêm nhiệm của cán bộ khác nhau (tính biến đổi Fractal). Trong trường hợp ngành dọc bao từ trên xuống dưới tức là triết lý Fractal được tuân thủ. Trong trường hợp ngành dọc bị đứt quãng tức là Fractal bị phá vỡ.

Xin nêu một ví dụ trong Fractal chiến lược FPT. Tại Tổng hành dinh, Ban Tổng giám đốc đưa ra chiến lược xuất khẩu phần mềm, chiến lược này được Fractal xuống Fsoft bằng chiến lược xây dựng lực lượng lập trình viên, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng cao CMM, xây dựng tiềm lực công nghệ (Java, C++, VB…), tiếng Anh và chiến lược Fsoft được tiếp tục Fractal xuống G8 với việc bổ sung năng lực tiếng Nhật, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng Nhật Bản. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc sang Nhật Bản và tìm đến lãnh đạo cao nhất của các công ty phần mềm hàng đầu của Nhật Bản thuyết phục họ sang thăm Việt nam để xem xét khả năng giao cho FPT gia công phần mềm. Khi đoàn đại biểu của họ sang Việt nam, Ban Giám đốc Fsoft thuyết phục họ về chiến lược phát triển của mình, G8 tập trung xây dựng quan hệ với từng người trong đoàn. Một trong các kết quả là gần đây Hitachi Soft đã giao đề án đầu tiên cho Fsoft. Qua một “trận đánh” nhất quán và mang tính hệ thống như vậy, FPT không chỉ nâng cao hơn vị thế chiến lược của mình, mà còn cả củng cố sức mạnh cốt lõi trong định hướng đã chọn.

Việc áp dụng triệt để công cụ Fractal hùng mạnh này sẽ làm nên một FPT hùng mạnh.

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *