Home » Bảng Tin FPT » Triết lý hiền tài trong Gen FPT phần 5

Triết lý hiền tài trong Gen FPT phần 5

Triết lý hiền tài trong Gen FPT được thể hiện như thế nào ?

3. Triết lý Hiền tài

Trong dịp lễ hội 10 năm FPT, chúng ta đã đúc kết Con người là cốt lõi 10 năm công nghệ FPT. Vào năm thứ 15, con người FPT được hiểu là hiền tài. Và hiền tài là cốt lõi của thành công và sự trường tồn của FPT. Vậy chúng ta hiểu thế nào là hiền tài và làm thế nào để phát triển không ngừng nguồn hiền tài của Công ty? Triết lý Hiền tài này nhằm trả lời cho hai câu hỏi trên. Đây là triết lý quan trọng nhất, đặc sắc nhất của FPT.

3.1  Thế nào là hiền tài ?

Hiền tài FPT có nghĩa là vừa tài, vừa hiền.

Trước hết, tài ở FPT được định nghĩa như thế nào? Ở FPT, tài được hiểu là năng lực cần cù và sáng tạo vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tài ở FPT có thể được thể hiện trong bất cứ lĩnh vực nào, từ công nghệ đến kinh doanh, từ quản trị đến hoạt động STC,…Điều tối trọng là FPT luôn có những người xuất sắc nhất của mỗi thế hệ và chăm sóc, bồi dưỡng họ trở thành cán bộ lãnh đạo cốt cán của công ty, của mỗi bộ phận.

Tài ở FPT được thể hiện qua khả năng không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực, trong việc liên tục học và tự học, luôn bắt kịp với sự tiến bộ của công ty.

Tài ở FPT trong giai đoạn Toàn cầu hoá còn được thể hiện qua trình độ ngoại ngữ. Tiếng Anh trở thành bắt buộc đối với mọi thành viên FPT.

Một tài được đặc biệt coi trọng ở FPT là tài “cầu hiền” và “trọng dụng tài năng”

STC, sáng tạo và trào lộng là biểu hiện rực rỡ của tài năng FPT.

Hiền ở FPT được hiểu như thế nào? Hiền ở đây chính là Tâm FPT.

Tâm FPT trước hết là Đoàn kết. Đoàn kết vừa là mục tiêu, vừa là cách thức cho mọi hành động của chúng ta. Đoàn kết là trái tim của FPT, được bảo vệ kỹ lưỡng trong lồng ngực mỗi người FPT.

Tâm FPT là tình bằng hữu, chiến hữu đối với mọi thành viên trong Công ty. Chúng ta có thể tranh luận nảy lửa trong công việc, song ngoài công việc là tình bè bạn, không phân biệt cao – thấp, trẻ – già, nam – nữ, bộ phận,… Những mâu thuẫn lớn thường được dàn xếp ổn thoả sau bàn rượu thâu đêm, suốt sáng. Trong tình chiến hữu FPT mênh mông, cái tôi thành cái ta, cái đúng-sai thành nhường nhịn, lỗi lầm được bỏ qua,… Tình chiến hữu đó còn được nâng lên thành tình thương yêu, ruột thịt. FPT như một đại gia đình, nơi mọi người yêu thương, đùm bọc, che chở, bảo vệ lẫn nhau. Em ngã Anh nâng. Cái khó riêng thành cái khó chung, nỗi khổ riêng thành nỗi khổ chung, cái đau riêng thành cái đau chung. Chúng ta không để một ai trong FPT lẻ loi, cô độc. FPT che chở và bảo vệ cho từng người FPT. FPT thật sự là nơi “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Tâm FPT là tinh thần FPT, là tình yêu vô bờ bến với FPT. FPT trở thành thiêng liêng trong tim mỗi người FPT. Đó là sự tận tuỵ hết mình và trung thành tuyệt đối với FPT. Khi phát sinh mẫu thuẫn lợi ích, mỗi người chúng ta đều đặt quyền lợi FPT lên trên. Tinh thần FPT là bông sen tinh túy nhất, cao cả nhất trong vườn hoa giá trị của FPT. Chính cũng vì vậy mà FPT luôn phản ứng quyết liệt nhất với mọi vi phạm đạo đức FPT, với vụ lợi và lạm dụng, với tham ô và tham nhũng trong nội bộ FPT. Phản ứng quyết liệt này là cơ chế miễn dịch quan trọng nhất để bảo vệ sự tồn tại của FPT.

Tâm của FPT còn là tính nhân bản cao. Không thể là một thành viên FPT tốt, nếu không quan tâm chăm sóc gia đình, đối xử tốt với bạn bè. Không thể là thành viên FPT tốt mà không chân thành vì lợi ích của khách hàng, không có trách nhiệm với xã hội. Không thể là thành viên FPT tốt nếu không yêu nước nồng nàn, không vì sự tiến bộ của loài người. Truyền thống của chúng ta là khách hàng FPT dù chỉ một lần vẫn gắn bó lâu dài với chúng ta, không phải chỉ vì chữ tín FPT, mà trong nhiều trường hợp vì tình bạn tình người. Nói đến cạnh tranh, chúng ta không thể quên hợp tác. Không bao giờ dồn ai vào thế chân tường, vào bước đường cùng. Đó là nguyên tắc cao nhất đảm bảo an toàn, an ninh FPT. Sự quí trọng của cộng đồng, xã hội, của mọi người luôn là mục tiêu thường trực của FPT, cơ sở cho sự thành công và trường tồn của FPT

Triết lý hiền tài trong Gen FPT phần 5
Triết lý hiền tài trong Gen FPT phần 5

3.2  Tụ hội Hiền tài

Trọng dụng hiền tài, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển đầy đủ nhất về tài năng, và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần là những cam kết bất di, bất dịch của FPT, được nêu lên trong Tầm nhìn Công ty. Để thực hiện được cam kết này, FPT cần đảm bảo đầy đủ nhất 4 quyền sau đây cho mỗi thành viên của mình:

–     Quyền phát triển tài năng,
–     Quyền an toàn và an ninh,
–     Quyền dân chủ,
–     Quyền tự do.

Các quyền được nói ở mục này được giới hạn trong khuôn khổ hoạt động của FPT và không được vi phạm các bí mật kinh doanh của công ty.

Quyền phát triển tài năng bao gồm:

–     Quyền được đào tạo đáp ứng nhu cầu công việc,

–     Quyền được chủ động, sáng tạo trong công việc được giao,

–     Quyền được ghi nhận và bù đắp thích đáng với đóng góp cho Công ty,

–     Quyền đề xuất và triển khai các đề án, ý tưởng khi được duyệt,

–     Quyền được hưởng đầu tư của công ty để phát triển năng khiếu STC.

Quyền an toàn và an ninh bao gồm:

–     Quyền từ chối không nhận các công việc không đảm bảo an toàn lao động hoặc an ninh cá nhân,

–     Quyền được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm an toàn lao động.

Quyền dân chủ bao gồm:

–     Quyền được tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến công việc của mình,

–     Quyền được bàn bạc đóng góp xây dựng chính sách chung của công ty,

–     Quyền được mua cổ phiếu của công ty theo chế độ nội bộ dựa trên đóng góp của cá nhân,

–     Quyền được phản đối các quyết định của cấp trên mà mình thấy không hợp lý,

–     Quyền được ứng cử và đề cử vào các cấp lãnh đạo của công ty,

–     Quyền được phản ánh ý kiến cá nhân trực tiếp cho mọi cấp lãnh đạo.

Quyền tự do bao gồm:

–     Quyền tự do ngôn luận, tự do viết bài cho nội san Chúng ta,

–     Quyền tự do lập các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ,…theo sở thích,

–     Quyền tự do được chuyển sang bộ phận mới trong Công ty khi được lãnh đạo bộ phận đó chấp nhận,

–     Quyền tự do chấm dứt hợp đồng lao động nếu không có các ràng buộc khác.

Triết lý FPT là nền tảng cốt lõi cho việc phát triển các tập lệnh khác trong bộ Gen FPT. Phần tiếp theo là phần trình bầy về tập lệnh đặc biệt quan trọng trong bộ Gen FPT, tập lệnh về đội ngũ lãnh đạo công ty.

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *